פרויקט כביש 2

Our Mission

מטרת הפרויקט היא יצירת מערכת דשבורד ניהולי שיאפשר הצגת תמונות מצב של התחבורה בזמן אמת בכל אזור נתון ככלי תומך לקבלת החלטות לניהול התנועה בכבישים.

בנוסף, הדשבורד ישמש ככלי ניתוח ותחקור מידע היסטורית שדרכו יהיה ניתן לקבל תובנות לגבי עמוסי תנועה, מצב התחבורה הציבורית ואירועי בטיחות בכביש.

הפרויקט ישמש כמקרה בוחן להפקת ידע ותובנות לכלל כבישי ישראל.
הפרויקט יתמקד בכביש 2 במקטע שבין מחלף נתניה וגלילות.

במסגרת הפרויקט הותקנו סנסורים בין נוף ים לרשפון (אורך המקטע כ 1.62 ק"מ)

פרויקט כביש 2 מקדם שיתופי פעולה בין שמונה חברות מהקונסורציום של המעבדה החיה על מנת לייצר מערכת דשבורד ניהולי המאפשרת הצגה של מצב התחבורה בזמן אמת בכל אזור נתון, ככלי תומך החלטה למנהלים ופקחי כביש לשיפול ניהול התנועה.

שותפי הפרויקט

מספקת מידע בזמן אמת על מיקום כלי תחבורה ציבוריים, זמני הגעה משוערים ומידע ודוחות היסטוריים

מספקת מידע על אירועי הפרעות תנועה בזמן אמת ומצב אחזקת הכביש כולל בורות

שיפור הבטיחות בדרכים בכל הנוגע לתכנון והתמודדות עם אירועי מזג אוויר קיצוניים ושגרה

מתכללת את מערכת זמן האמת שתנוהל במרכז השליטה ובקרה הלאומי של נתיבי ישראל.

הקפצת התראות בזמן אמת על אירועי בטיחות בשול כגון: הולכי רגל, עצירת מכוניות .ניטור תנועה: הערכת מספר נוסעים בכלי רכב, ספירות תנועה ומהירות תוך פילוח לפי סוגי כלי רכב.

מספקת פתרונות תנועה באמצעות כלי אוויר וקרקע אוטומטיים, כולל שימוש במספר מל"טים בלתי מאוישים בו זמנית, במקרה של תאונה או אירוע ישלחו רחפן ויספק צילום וידיאו בזמן אמת

מספקת מידע בזמן אמת על מיקום כלי תחבורה ציבוריים, זמני הגעה משוערים ומידע ודוחות היסטורים

זיהוי הפרות של נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, משאיות מפירות נסיעה בנתיבים, מהירות ממוצעת של רכבים במקטע כביש, וכן מידע בזמן אמת של ספירת רכבים וסיווגם